Който веднъж е бил отхвърлен, може би се страхува от интимност с нов партньор. Много самотни хора копнеят за нова връзка, но не могат да понесат мисълта отново да бъдат отблъснати. Когато отваряш сърцето си за чужд човек, ти ставаш раним и уязвим. Травматични минали връзки често оставят дълбоки рани в душата и затова страхът от повторно обвързване е напълно обясним. Но всеки, който се стреми към близост, трябва да бъде готов да поеме риска от отхвърляне.

Страхът от обвързване може да се корени в детството

Някои хора изпитват страх от интимност още от детските си години. Те са научени да вярват, че човешките връзки могат да бъдат болезнени, следователно страшни и опасни. Засегнатите често желаят интимни отношения, обаче им е трудно да допуснат близост. Ако подскачате от страх дори при самата мисъл за интимност, трябва да знаете, че само малка част от мозъка ви заема отбранителна позиция.

Ето защо би било полезно да се фокусирате върху положителните качества на партньора. В края на краищата всички сме хора и е малко вероятно да срещнете „идеалния, абсолютно безгрешен“ партньор.  

Не забравяйте, че мозъкът може да намери много пътища, за да саботира успеха на дадена връзка. Който повиши самочувствието си, ще се научи да възприема тези проблеми като импулси за обвързване и ще работи за тяхното преодоляване. Защото само така хората с подобни страхове могат да завързват интимни отношения, вместо да ги избягват.

Цветелина Велчева