30-годишен дебат се разгоря наново, след като физикът Шо Яйда от университета Дюк откри ново състояние на материята в обикновено парче стъкло.

Мистерията се основава на факта, че ако погледнете навътре във всеки кристал, ще видите перфектно подредена и симетрична структура от атоми. Но ако погледнете в обикновено парче стъкло, няма да намерите нищо освен хаос. Това прави изучаването на стъклото много трудно, защото няма установени теории, които да обясняват поведението му при нагорещяване и чупене.

Яйда и колегите му са установили, че материалът преминава през нов и непознат фазов преход при ниски температури, което представлява ново, непознато досега състояние на материята.

Според учените новото състояние има връзка с реакциите на материала към промени в температурата и излагане на звуци, както и при какви условия ще се счупи при наличие на напрежение.

Фазовият преход, известен като реплика-нарушение на симетрията, преди време бе математически демонстриран в хипотетични системи, които съществуват в повече от 6 измерения и които никога не са били наблюдавани от нас във Вселената.

Но Яйда и екипът му показаха, че такива преходи и състояние са не просто възможни ни и физически реални при класически физически обекти в тримерното физическо пространство. 

Източник: Science Alert