Хората не правят толкова деца, колкото преди. За много от тях това е личен избор. Като цяло обаче проблемите с плодовитостта се увеличават из целия свят.

Ново изследване твърди, че частици, които се намират във въздуха и са с размери от 2.5 микрометра или по-малки, повлияват качеството на човешката сперма. Ефектът е малък, но при много двойки се оказва решаващ за способността им да заченат.

При около 48-те милиона двойки по света, които имат проблеми със зачеването, вероятността е по-голяма проблемите да са дошли от страната на бащата. Изследването показва колко значима е ролята на екологичните фактори за качеството на спермата и колко отрицателно влияние оказват всякакви замърсители, включително пестицидите.

Science Alert