Систематичният подход на SENS Foundation към създаването на подмладяващи терапии е базиран на дефинираните от Обри де Грей „Седем смъртоносни неща” (по аналогия и съзвучие със седемте смъртни гряха) - седем вида дегенеративни процеси, които предизвикват болестите на старостта. Според Обри де Грей търсенето на средства за борба с всеки от тези фактори напредва непрекъснато и ще доведе до ефективни терапии през следващите 25 години.

1. Мутации в клетъчното ядро

Става дума за мутациите в ядрената ДНК на клетките, които предизвикват рак.

 2. Митохондриални мутации

Натрупващите се мутации в митохондриалната ДНК увреждат нормалното функциониране на клетките и допринасят за много аспекти на биологичното остаряване.

3. Вътреклетъчен боклук

С възрастта в биологичните клетки се натрупват остатъчни молекули, които нямат полезна функция и увреждат работата на клетката. Това води до генезиса на много дегенеративни заболявания, свързани със старостта, включително алцхаймер и свързаната с възрастта макулна дегенерация.

4. Извънклетъчен боклук

Вредни натрупвания се образуват и извън човешките клетки. Пример за това са амилоидните плаки в мозъците на пациентите, страдащи от алцхаймер.