Тази дума как се пише – слято или отделно, с тире или без? Колко пъти се е случвало да си задавате подобни въпроси?

Правилата за слято, полуслято и разделно писане са истинско предизвикателство. Не само заради променящите се тенденции и навлизащите нови думи, но и заради изключенията от правилата.

Проверете дали знаете как се изписват тези сложни думи.

1. черно-бял или чернобял

2. псевдо патриот или псевдопатриот

3. препъни камък или препъникамък

4. вагон ресторант или вагон-ресторант

5. къща музей или къща-музей

6. свръх ценност или свръхценност

7. храм-паметник или храм паметник

8. Иван Вазов роман или Иван-Вазов роман

9. тревисто зелен или тревистозелен

10. северномакедонски или северно-македонски

Отговорите и разясненията към тях ще намерите на следващата страница.