Швеция – страната на тютюна за орална употреба – снус, е с най-ниска смъртност.

В света има над 1 млрд. пушачи. Здравните организации прогнозират, че броят им няма да намалее съществено през идните години. Тези хора са абсолютно наясно с факта, че пушенето убива. „Не вярвам да има човек, който не знае това. Но въпреки всичко те продължават да пушат, част от тях са опитали да спрат, но не са успели – казва проф. Рувен Зимлихман*, кардиолог и директор на Института по медицина и хипертония в Израел.

„Имам пациенти, които след кардиологична операция променят начина си на живот и продължават напред в много добро състояние. Имам обаче и такива, които, след като излязат от реанимация след прекаран инфаркт или байпас на сърцето, се кълнат, че ще спрат да пушат, че ще отслабнат. И го правят, но за малко. Връщат се на контролен преглед след няколко месеца и признават, че отново са качили килограми, почнали са да пушат и не са започнали да спортуват – допълва още Зимлихман. - Уплашени са от прекарания инфаркт и от това, че ефектите от добрият начин на живот са били краткосрочни. Имаме пациенти с диабет, които не отслабват и продължават да ядат сладко. Имаме и пациенти с ХОББ, които продължават да пушат. Те знаят, че пушенето им вреди и го разбират, но не могат да спрат.“

По време на виртуална среща за намаляване на вредата от тютюнопушенето, проведена на 23-и юни тази година, проф. Зимлихман представи проучване, в което се вижда удвояване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания при пушачи, които в допълнение с това имат история на сърдечно-съдови заболявания в семейството. „Затова е много важно нашите пациенти да спрат да пушат или поне да намалят риска. Пушенето е важен и обратим рисков фактор за развитие на сърдечно-съдовите болести. Рискът за миокарден инфаркт при пушачите мъже е 36%“, допълва той.

За всички хора, които по една или друга причина не могат или не искат да спрат да пушат, е нужно нещо ново – „нов подход, който да им помогне да живеят по-добре. Нещо, което да ги излага на по-малко токсични вещества, отколкото при цигарите“, категоричен е д-р Зимлихман.

Алтернативите без дим

70 милиона души по света използват електронни цигари и устройства с нагряване на тютюн. Знаем, че тези продукти съдържат по-малко токсични вещества, а инвиво и инвитро изследванията доказват намалена токсичност.

Като цяло бездимните продукти са алтернатива за пушачите, които не могат да спрат, тъй като те намаляват риска от появата на сърдечно-съдови заболявания. Това се дължи на намалените формалдехиди с над 90%. Също така са намалени и концентрациите на основните канцерогенни вещества в сравнение с цигарения дим.

Що се отнася до електронните цигари, проф. Цимлихман цитира проучване, в което се изследва способността на артериите да се разширяват, като се сравняват пушачи и потребители на електронни цигари. След един месец употреба на електронни цигари виждаме, че възможността към органите да преминава повече кръв, т.е. артериите да се разширяват нормално, се подобрява значително в сравнение с пушенето.

Какви са ефектите за пушачите, които спират да пушат и за тези които преминават на бездимни продукти? Има ли непосредствени ефекти, свързани със заболеваемостта и риска за преминалите на бездимни продукти?

Д-р Питър Харпър* е категоричен: „Ако човек може да спре – да го направи. Това е най-доброто решение. Дали преминаването на алтернативен продукт ще ти помогне да спреш? Индустрията казва, че още няма данни за това. Това, което аз виждам при повечето от моите пациенти, които преминават на друг продукт е, че те успяват да спрат. Има научни публикации за подобряване на белодробната функция, а от сърдечно-съдова гледна точка имаме подобряване еластичността на съдовете при преминаване на бездимни продукти. Излагането на токсични вещества е по-ниско, а оттам и риска.“

Разбира се, трябва да имаме предвид, че като цяло заболяванията, свързани с пушенето, отнемат десетилетия, затова ще са ни нужни поне 10 години, преди да разполагаме с данни, които показват какво точно се случва с човек, преминал от традиционни цигари към бездимен продукт.

„Още няма окончателно потвърждение дали тази по-малка токсичност води до намаление в развитието на заболяванията, свързани с тютюнопушенето – казва д-р Харпър. - Въпросът е да чакаме ли да минат всички тези години или трябва да действаме сега.

В момента обаче разполагаме с реални данни за снус, категоричен е д-р Харпър. Изследванията от Швеция, където този тютюн за дъвчене без горене е много популярен, имаме най-ниска смъртност от ракови заболявания в света.

Шведският снус - ясен пример за работещи политики, които насърчават намаляването на вредата от тютюнопушенето.

Швеция винаги е била водещ пример в ЕС, както по отношение на социалната, така и на здравната си политика. Страната е сред лидерите в ЕС и в областта на намаляване на вредата от тютюнопушенето благодарение на широкоразпространения в страната снус – шведски бездимен тютюнев продукт, съставен от смлян тютюн с аромати. Той не се пуши или дъвче, а се поставя зад горната устна. 

В края на миналата година шведският продукт снус получи разрешение за продажба от Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA) след петгодишен преглед на научните данни в края на октомври 2019 г.  Американската агенция обяви, че за първи път издава разрешение за продажба на продукти в рамките на процедурата за тютюневи изделия с модифициран риск (MRTPA). Разрешението е за осем бездимни тютюневи изделия, представляващи снус, на компанията Swedish Match USA Inc., които се продават под общата марка General.  По-рано през 2015 г. FDA издаде разрешение за продажбата на тези продукти на американския пазар, но те се предлагаха без твърдения за „модифициран риск“.

Съгласно последно полученото разрешение за този продукти по процедурата MRTPA производителят има разрешението да го рекламира в САЩ като продукт с намален риск. Така при продажбата му ще се изписва следното на опаковката: „Употребата на снус вместо цигари намалява риска от развитие на рак на устата, сърдечни заболявания, рак на белия дроб, инсулт, емфизем и хроничен бронхит.“

Въпреки че съгласно решението осемте бездимни изделия от марката General снус могат да се продават в САЩ с твърдение за модифициран риск, това не означава, че тези изделия са безопасни, или че са „одобрени от FDA“. Разрешителните за тютюневи изделия с модифициран риск се издават за конкретен продукт и са с ограничен срок от 5 години.

Какво точно е снус?

Шведският снус се състои от овлажнен, смлян тютюн за орална употреба, сол, вода и ароматизиращи вещества. Ползва се, като се поставя зад горната устна за продължителен период от време без да се налага плюене, като се предлага под формата на смлян тютюн или в торбички, подобни на тези за чай. Торбичката със снус отделя аромати и никотин при контакт с лигавицата. Използването на снус датира още от XVIII век и е най-разпространената форма на бездимен тютюнев продукт в скандинавските държави.

За наличните научни данни

Има много доказателства, включително и от епидемиологични проучвания, че шведският снус, макар и да не без риск, е по-малко вреден от пушенето на цигари. Научната група във връзка с регулирането на тютюна на Световната здравна организация например, отбелязва, че „сред бездимните тютюневи изделия на пазара продуктите с ниско съдържание на нитрозамини като шведския снус са значително по-малко опасни от цигарите…" Кралският колеж на общопрактикуващите лекари във Великобритания пък посочва, че „шведският снус е от 10 до 10 000 пъти по-малко вреден от пушенето в зависимост от продукта." (U.K. Royal College of Physicians, Protecting Smokers, Protecting Lives, 2002.) Въпреки всички тези доказателства, снусът е забранен за използване в страните от ЕС с европейска директива от 1992 г.  Мотивите за забраната са опазване на общественото здраве (за да не се допусне хората да започнат да употребяват нов тютюнев продукт) и осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар, предвид факта, че три държави членки вече бяха въвели такива забрани.  Изключение е направено само за страната му на произход Швеция, където снусът е предпочитаното тютюнево изделие за мъжете.

Благодарение на това разпространението на заболявания, свързани с пушенето, както и смъртността от тях, в Швеция са много по-ниски, отколкото в останалите държави. Благодарение на снуса отново в Швеция процентът на тютюнопушене сред мъжете е най-нисък в ЕС. По данни на Евробарометър от 2017 само 5% от шведските мъже пушат, което е една пета от средното за целия ЕС.

Какво друго очакваме в САЩ?

В момента други кандидати по процедурата на Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA) за тютюневи изделия с модифициран риск към са продуктите „Копенхаген Снъф“ на U.S. Smokeless Tobacco Company, VLNTM King на 22nd Century Group, Camel Snus на R.J. Reynolds Tobacco Company, както и  тютюневите изделия за системата за нагряване на тютюн IQOS на „Филип Морис Интернешънъл“.  Устройството за нагряване на тютюн се предлага в Атланта, Джорджия от октомври миналата година, след като получи разрешение за продажба в САЩ от агенцията по-рано през май.  Все още не е ясно кога ще излезе решението на американската агенция по тези процедури, тъй като валидирането на научните данни в тази област отнема доста време и включва искания за допълнителни данни и проучвания.

 

*Проф. Рувен Зимлихман е директор на Института по медицина и хипертония в Израел. Той е председател на Израелското дружество по хипертония и на Висшия съвет на Израелската медицинска асоциация. Професор Рувен Зимлихман има над 200 публикувани научни публикации и множество книги в областта на хипертонията, сърдечносъдовите заболявания, метаболитния синдром, увреждането на органи и оценката на артериалните свойства.

*Д-р Питър Харпър е завеждал онкологичните отделения на болниците „Гайс“, “Кингс“ и „Свети Томас“ в Лондон. Той е автор на над 400 научни статии и глави от научни публикации, получил е световно признание за работата си по изследването на нови лекарства и разработка на нови терапии за лечение на ракови заболявания. За ролята си като съветник на френското правителство в изготвянето на стратегическа национална рамка за лечение на онкоболни (като член на борда на Националния институт по онкология на Франция) д-р Харпър получава званието Кавалер на Ордена на почетния легион на Франция – отличие, което рядко се връчва на чуждестранен гражданин.