Може и да не знаете, но водата е наистина странна и нейното поведение съвсем не е като поведението на някои друга течност. И едва сега, толкова години след появата на химическата и физическите науки, учените смятат, че са разбрали защо водата е толкова различна. Според тях, ключът към уникалността й е специфичното разпределение на нейните молекули в пространството. Една от най-странните характеристики на водата е нейната плътност. Обикновено течностите повишават плътността си при охлаждане, но водата достига максималната си плътност при 4 градуса по Целзий. Под тази точка тя е по-малко плътна, и затова когато замръзне и стане лед, ледът е с по-ниска плътност от течната вода. Именно поради тази причина ледът плува върху водата и телата, които съдържат вода, замръзват от горната към долната си част.

Отделно, водата има много високо повърхностно напрежение, всъщност най-високото след това на живака, и много висока точка на кипене. Без да споменаваме и странния факт, че толкова много химически вещества се разтварят в нея. Учени от университета в Токио са използвали суперкомпютър, за да променят виртуално тетраедърното разположение на водните молекули, при което всяка водна молекула е свързана с четири други в груба пирамидална форма. Като са въвели различни промени те са установили, че уникалните свойства на водата се дължат именно на специфичното й тетраедърно разположение в пространството.

Science Alert