Водата е една от най-фундаменталните молекули на Земята, но и до ден днешен продължаваме да откриваме нейни различни и невероятни свойства.

Така например наскоро учени доказаха, че тя съществува не в една, а в две течни фази. И всяка една от тях е с големи разлики в структурата си и плътността.

Използвайки рентгенови лъчи с безпрецедентна разделителна способност, физици от университета в Стокхолм, Швеция, намериха доказателство, че добре познатата ни течна вода не съществува просто в една-единствена фаза, а всъщност е в непрекъсната флуктуация между две форми. С висока и ниска плътност!

“Новите резултати подкрепят много силно картината, където вода при стайна температура не може да “реши” в коя от двете форми да се установи - във висока или ниска плътност.

Това води до непрекъснатата флуктуация между двете форми,” обяснява един от учените, д-р Ларс Петерсон.

Или накратко: течната вода не е сложна течност, а две прости със сложни взаимоотношения.

Източник: Science Alert