В случай, че здравословните проблеми, предизвикани от пушенето, са малко, ето още един, който трябва да се прибави към тях. Според ново изследване, което е проучвало 50 195 участници в Япония за период от 8 години, пушенето води до загуба на слуха. Данните са показали, че при пушачите е с до 70% по-вероятно да развият загуба на слуха, в сравнение с непушачите и особено с онези, които никога не са пушили.

“Спирането на пушенето на практика елиминира допълнителния риск от загуба на слуха, дори сред отказали се пушачи с относително кратки периоди на непушене”, обясняват от екипа, провел изследването. “Именно защото рискът от загуба на слуха намалява пропорционално на изпушените цигари, дори и да не спирате пушенето, намалете броя цигари, които пушите всеки ден”. Данните за целите на изследването са били взети от годишните медицински прегледи, които се практикуват редовно в Япония.