Вековната мистерия за миграцията на птиците май е на път да получи своето разрешение. И не, не е желязото в клюна на птиците, което действа като своеобразен биологически компас, а е новооткрит протеин в техните очи. Той именно позволява на птиците да виждат земните магнитни полета. Уникалният протеин се означава с Cry4 и е част от клас протеини, наречени криптохроми. Те са фоторецептори, чувствителни към синята светлина, и се откриват както при животните така и при растенията. Тези протеини са ключови в регулирането на циркадните ритми на организмите. Оказва се, че криптохромите в очите на птиците наистина са отговорни за тяхната способност да ориентират полета си в резултат от засичането на магнитните полета на земята. Феноменът се нарича магниторецепция.

Вече е известно, че птиците могат да уловят магнитните полета само ако е налична определена светлина със специфична дължина на вълната. Новите изследвания доказаха, че магниторецепцията зависи от синята светлина. Това откритие демонстрира, че механизмът има и визуална природа, базирана в криптохромите, които вероятно засичат магнитните полета благодарение на квантовия феномен, наречен квантова кохерентност. Все още не е ясно какво точно виждат птиците като магнитно поле, но учените предполагат, че е от типа на филтъра, който подрежда светлосенките по начин, наподобяващ т.н. зебра модел в теория на цветовете.

Science Alert