Нашите пръстови отпечатъци са уникални. Техните молекули съхраняват и информация, която разкрива нашите действия, начин на живот и навици.

В тази изключително интересна лекция химикът Симона Франчезе разказва как изучава тези микроскопични следи с помощта на масспектрометрията - технология, която анализира пръстови отпечатъци в детайли, които доскоро бяха невъзможни, и демонстрира как тази високотехнологична съдебна медицина може да е в помощ на полицията при залавяне на престъпници.

Налични са субтитри на български.