1. Кой е първият български роман?

2. Какво е литературното прозвище на Алеко Константинов?

3. Как е истинското име на Елин Пелин?

4. На колко години е убит Христо Ботев?

5. Къде е роден Димчо Дебелянов?

6. Кой е първият професионален български писател?

7. Кой български писател въвежда в творчеството си бялата лястовица като символ на надеждата?

8. От кое произведение е прочутият образ на фаталната жена с опустошена душа Ирина Чакърова?

9. Как се казва единствената издадена стихосбирка на Никола Вапцаров?

10. Кой от поетите ни е наричан „певец на нощта и на душевните бездни“?

 Ще намерите отговорите на следващата страница: