1. „Под игото“

2. Щастливеца

3. Димитър Иванов Стоянов

4. На 28

5. Копривщица

6. Иван Вазов

7. Йордан Йовков

8. От романа на Димитър Димов „Тютюн“

9. „Моторни песни“

10. Пейо Яворов

Как се справихте? Напишете резултата си в коментар под статията.

Можете да дадете предложения и за други области, в които бихте искали да проверите знанията си.

Съставил: Цветелина Велчева