30 / ½ + 12 = ?

В случая трябва да разделите 30 на 0,5, което на практика е 30 x 2. При това положение отговорът е следният:

30 x 2 + 12 = 72.

Ако не вярвате, проверете с калкулатор.