Чудили ли сте се някога какъв звук би издало парче лед, ако бъде пуснато в дълбок леден кладенец? Е, учените вече имат отговора. И едва ли е това, което сте очаквали.

Звуците са досущ като престрелка с лазерни оръжия.

Видеото по-горе придоби популярност, след като геохимикът Джон Хигинс го публикува в Twitter. На какво се дължат странните звуци? За всичко е виновен т.нар. Доплеров ефект - промяната на приеманата от наблюдателя честота и дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят (приемникът) се движат по направление един към друг. Честотата се увеличава, когато източникът и наблюдателят се доближават, и намалява, когато се отдалечават.

„Когато ледът достигне дъното, звукът, звукът се насочва нагоре, но звуковите вълни започват да отскачат по страните на дупката“, казва д-р Питър Неф.

Доплеровият ефект е описан за пръв път от Кристиян Андреас Доплер през 1842 г. и е наречен на негово име. Доплер е изследвал промяната на честотата на звуковите вълни при преместване на звуковия източник спрямо неподвижен наблюдател. Той провежда следния експеримент: в продължение на два дни използва влак, натоварен със свирещи тромпетисти като на всеки отделен опит влакът се движи с различна скорост. В експеримента участва музикант, способен да различи промяната във височината на тоновете при приближаването и отдалечаването на влака. Макар че Доплер не успява да приложи теорията си за светлината, по-късно става ясно, че доплеровият ефект важи и за светлинните вълни и това се превръща в основно доказателство за разширяването на Вселената.

Източник: IFLScience