Нов вид хлорофил, който е бил открит само прединяколко години, разкрива съвсем различни граници пред фотосинтезата и ролята на пигмента в живота на растителния свят. Откритието на екипа от Импириъл колидж Лондон представлява уникална смес от биохимия, която има изключително интересни приложения на Земята, но вероятно може да ги има и за други планети, освен нашата. За да конструират изграждащите блокчета от глюкоза фотосинтезиращите организми, като растенията и цианобактериите, смесват въглеродния двуокис с вода и използват светлината, за да рекомбинират техните атоми в една от най-старите игри на Лего на Земята.

Превръщането на фотоните в химически връзки изисква специалната роля на протеин, наречен хлорофил-а, който поглъща повечето от червения цвят на светлината, докато отразява зеления, синия и лилавия. И именно това е което дава уникалния зелен цвят на растенията. Учените са открили нов вид хлорофил, наречен хлорофил-д, който може да абсорбира светлина с дължина на вълната 40 нанометра по-голяма от тази, която може да абсорбира хлорофил-а. А друг хлорофил, хлорофил-ф, може да абсорбира дори в зоната на инфрачервеното лъчение – 760 нанометра.

Учените са открили, че именно последният вид хлорофил-ф работи при Chroococcidiopsis thermalis, екстремна цианобактерия, която е започнала да фотосинтезира прекрасно тогава, когато е била облъчвана само с инфрачервена светлина. Откритието ще даде шанс за развиването на генериращи водород водорасли и бактерии, които например да успеят да тераформират Марс.

Science Alert