Запознайте се със зеления морски плужек (Elysia chlorotica) - едно от най-удивителните създания на планетата.

Неговата най-впечатляваща характеристика (освен изумрудения цвят) е фактът, че това многоклетъчно животно отчасти представлява растение - в буквалния смисъл.

Мекотелото се храни с водорасли, в което няма нищо необичайно. Чудесата започват в стомаха на плужека. В него хлоропластите (фотосинтезиращите органели в клетките на водораслите) не само се запазват непокътнати, но и биват интегрирани в организма на плужека, където продължават да изпълняват функцията си, все едно нищо не се е случвало. Иначе казано, животното не просто изяжда чужди органи, а ги превръща в  интегрална част от себе си. Зеленият свят на плужека се дължи именно на хлоропластите отнети от водораслите.

Това обаче не е всичко. Наскоро учените направиха откритие, което превръща в Elysia chlorotica в още по-голямо чудо на природата. При разчитането на генома на животното е станало ясно, че то притежава гените, отговорни за фотосинтезата и не разчита единствено на чуждия хлорофил, за да се храни от слънцето.

Изследователите предполагат, че плужекът се е сдобил с биохимичната машинария за фотосинтез в резултат на „хоризонтален генетичен трансфер” – обмен на генетична информация, който е характерен за бактериите.