Изненадващо или не, мравката има по-голям мозък в съотношение с тялото от всички останали животински видове.

Мозъкът на мравките съставлява средно около шест процента от телесното им тегло. (При някои видове този процент стига дори до 15.)

Ако хората имаха същото съотношение, главите им трябваше да са три пъти по-големи.

Човешкият мозък тежи средно около 1,6 килограма, което е малко над два процента от средното телесно тегло.

Мозъкът на мравката тежи около 0,3 милиграма.