Мравката е животното, чийто мозък е най-голям в съотношение към тялото - той е една четвърт от цялото й тегло. Нещо повече, освен главния мозък мравката има и няколко допълнителни мозъка, които са разположени по дължината на тялото й.

Главният мозък контролира сетивата й, а допълнителните управляват нейната походка. Размерите и количеството обаче невинаги гарантират по-добра мисловна дейност, защото мозъкът на мравката има 250 хил. клетки, докато този на човека – над 14 милиарда.

С други думи, една мравешка колония от 56 хил. мравки има мозък с размера на този на един човек.