В по-голямата част от човешката история старостта, каквато я познаваме, е била рядък лукс. Малцина са имали гените, социалния статус или чистия луд късмет да доживеят 40-годишна, а какво остава за 70-годишна възраст. За щастие човечеството постигна огромен прогрес в това отношение. Благодарение на хигиената, ваксините, антибиотиците, доброто хранене и други плодове на науката продължителност­та на живота от 1900 г. до днес се е увеличила повече от два пъти. Сега обаче се налага да платим сметката на този безспорен успех. През следващите десетилетия застаряващото човечество ще бъде залято от „сивото цунами“ на болестите, свързани със старостта – кардиологични заболявания, диабет, рак, деменции и т.н. Всъщност, без да се замисляме много, лошото на старостта са именно болестите. Възрастта наистина би била „просто едно число“, ако извадим от картинката биологичното остаряване и последствията от него. Какво бихте казали за идеята да се преборим едновременно с остаряването и с неговите болести и болежки? Точно това е целта на едно ново движение в медицината, което си пробива път от началото на века, а днес е разрастваща се индустрия. 

Не на старостта

Постулатите на този бунт срещу остаряването са прости: хайде най-накрая да лекуваме причината (остаряването) вместо следствието (болестите). Биологичното остаряване е ясно дефинирана съвкупност от известни на науката дегенеративни процеси. Всеки от тях може да бъде третиран и съответно забавен, спрян и дори върнат назад. Така с медицински средства можем да постигнем подмладяване и удължаване на годините, изживени в здраве, т.нар. healthspan. Отговорът на въпроса: „Защо?“, е чисто етичен. „Ако изобщо е възможно да предотвратим страданията на възрастните хора, имаме моралното задължение да го направим“, заявява пионерът в областта, британският учен Обри де Грей.

Споменатите по-горе процеси на стареене са описани в един важен за областта научен труд, публикуван през 2013 г. (The Hallmarks of Aging, Lуpez-Otнn et al.) Те са 9 на брой, като сред тях са изхабяване на теломерите, изчерпване на стволовите клетки, изтощаване на имунната система, епигенетични промени, геномна нестабилност и др. През последните години изследователски екипи от цял свят работят във всяко от тези направления. Единственото общо между тях е, че целта им е да „ремонтират“ щетите от остаряването на клетъчно и тъканно ниво и да „деактивират“ дегенеративните процеси.

Възможно ли е изобщо истинското подмладяване на телата? Все пак сме свикнали да мислим за „живата вода“ и „търсенето на вечната младост“ в контекста на приказките. Да, възможно е, защото в природата остаряването не е толкова праволинейно, колкото сме свикнали да мислим. Някои живи организми стареят много бавно, други могат да регенерират свои органи и крайници, а трети като медузата Turritopsis dohrnii са биологически безсмъртни. Имаме обаче и по-близък до нас пример. Това са „суперстолетниците“, които надхвърлят 110-годишна възраст, без да имат съществени здравословни проблеми. Всичко това означава, че остаряването не е съдба и че биологичните организми имат голям потенциал за подмладяване.

Лекарства за младост

Сред многото експериментални подмладяващи терапии, които се разработват в момента, най-близо до регулаторно одобрение са т.нар. сенолитици. Това са лекарства, чиято роля е селективното унищожаване на т.нар. сенилни клетки (senescent cells) в човешкия организъм. Клетките влизат в това състояние, когато са подложени на стрес, например при повреда в тяхното ДНК. В резултат те спират да се делят, но не умират. С напредването на възрастта тези „зомби клетки“ постепенно се натрупват в тялото, нарушават структурата и функционирането на тъканите, предизвикват хронично възпаление и в крайна сметка стават фактор за доста неприятни неща – от рак през сърдечносъдови болести до бръчки на лицето. Сред по-добре проучените сенолитици са две противоракови лекарства – дазатиниб и навитоклакс. Други са кверцетин (срещан в плодове и зеленчуци), ресвератрол (в гроздето), както и фисетин (в ягодите). При изпитания с животни е доказано, че сенолитиците работят и постигат реално функционално подмладяване на организма. Например при клинични изпитания комбинацията от дазатиниб и кверцетин показва добри резултати срещу диабетна болест на бъбреците и идиопатична белодробна фиброза – две болести, които са частично предизвикани от натрупването на сенилни клетки.

През последните 3–4 години има истински взрив в интереса към сенолитиците от страна на биотехнологичните компании. Там, където преди имаше 2–3 компании пионери, сега има десетки компании, следващи различни подходи към целта. Швейцарската Rejuversen например търси начин да накара имунната система сама да изчиства сенилните клетки. От своя страна Oisin Biotechnologies разработва генна терапия, която прецизно атакува сенилните клетки. Тя показва добри резултати при опитни мишки с пълно елиминиране на остарелите клетки и значително увеличение в продължителността на живота.

Една от причините за интерес е фактът, че сенолитиците имат потенциално много широко действие срещу болестите на старостта. Затова е вероятно именно оттук да излязат първите истински регенериращи терапии.

На втора позиция се задават терапиите със стволови клетки. Изследванията в тази област отбелязаха сериозен напредък през последните години. Целта е да бъдат използвани „магическите“ свойства на стволовите клетки – универсалните клетъчни „заготовки“, които изграждат телата ни. Те са безсмъртни и могат да се диференцират във всеки специфичен вид клетки от тялото. Това позволява да бъдат използвани като универсален „материал“ за поправка на човешкото тяло на клетъчно ниво. Една от перспективните насоки е използването на т.нар. мезенхимни стволови клетки (MSC) за регенерация на тъкани. Те се съдържат в костния мозък, в пъпната връв и в мастната тъкан. Могат да бъдат събирани от донори или от самия пациент. Сред компаниите, които действат на това поле, е американската Longeveron, която разработва терапии срещу възрастова немощ, болестта на Алцхаймер и метаболитен синдром.

Един нов вид стволовоклетъчна терапия използва не самите клетки, а техните секреции, които съдържат фактори за растеж и регенерация. Процедурата започва с минилипосукция на пациента. От мастната тъкан се извличат MSC клетки, тяхната секреция се събира и се реинжектира в пациента. Вече има клиники, които предлагат този вид терапия в комбинация с други средства за подмладяване. Американската компания AgeX Therapeutics разработва една потенциално революционна технология. Тя включва специално формулиран медикамент, който при инжектиране в организма препрограмира клетките така, че да ги върне към състояние на стволови клетки, за да регенерират повредените тъкани. Компанията работи и по терапии за диабет от втори тип и исхемична болест на сърцето.