Учените са разработили нова технология за превръщане на почти всеки отпадък на основата на въглерод - от бананови кожи до автомобилни гуми - в графенови люспи. Процесът може да окаже изключително положително въздействие върху околната среда, съобщава Sciencealert.

Методът е бърз и евтин и включва загряване на отпадъчните продукти до 2727 градуса по Целзий. Това разрушава въглеродните връзки вътре в самите материали, които след това се реконструират като новия, суперматериал графен* само за милисекунди.

Това не само дава алтернативи за оползотворяването на непотребни отпадъци, но е и ефикасен и евтин начин за производство на графен, който след това може да се използва по различни екологични начини.

"Вече доказахме, че всяка твърда въглеродна материя, включително смесени пластмасови отпадъци и гуми, могат да се превърнат в графен", казва химикът Джеймс Тур от университета Райс.

Съществуващите до момента процеси за производство на графен водят или до нискокачествен, или до висококачествен продукт. В този случай учените успяха да разработят техника, при която се получава високо качество за по-кратко време и на по-ниска цена.

В центъра на технологията стои метод, известен като "Ефектът на Джаул-Ленц", при който се използва ток за генериране на силно загряване. Това е процес, който преди време учените са използвали за създаване на метални наночастици.

Ако графенът може да се генерира евтино, това означава, че той може да се използва в повече дейности и да помогне в производството на автомобили, дрехи или цимент (процес, отговорен за около 8 процента от човешкия CO2 всяка година).

"Чрез по-масовото навлизане та графена като материал, бихме могли да използваме по-малко бетон за строителство и би излязло по-евтино за производство и транспорт", казва Тур. "По същество ние улавяме парникови газове като въглероден диоксид и метан, които се губят от отпадъците. Преобразуваме тези въглеродни емисии в графен и го добавяме към бетона, като по този начин намаляваме количеството въглероден диоксид, генериран при производството му".

Техниката би могла да помогне за преобразуването на материали като отпадъчна храна, пластмасови отпадъци, нефтен кокс, въглища, дървени изрезки и други, казват изследователите.