Нивото на образование е сред най-големите фактори за продължителността на живота, съобщава ново проучване, цитирано от Neuroscience News. 13% от хората със средно образование или по-ниско такова са починали преди 60-годишна възраст. Едва 5% от хората с висше образование умират преди 60-годишна възраст.

Продължителността на живота в Съединените щати намалява за първи път от десетилетия и служителите на общественото здравеопазване идентифицират потенциални причини, сред които са недостъпните здравни грижи, нарастваща зависимост от наркотици и покачващите се проценти на хора с психично разстройство, както и социално-икономическите фактори. Но разединяването на тези променливи и оценката на относителното им въздействие върху продължителността на живота е трудно.

Едно многоинституционално проучване, ръководено от Медицинското училище в Йейл и Университета в Алабама-Бирмингам, се опита да изчисли относителното въздействие на две променливи върху продължителността на живота - раса и образование - чрез комбиниране на данни за 5,114 души.

Животът и смъртта сред тази група хора, наети за проучване за дълголетие преди около 30 години, когато са били в началото на 20-те си години, а сега са в средата на 50-те, показва, че нивото на образование, а не расата, е най-добрият предсказател за това кой ще живее най-дълго. Лицата са били част от проучването за развитие на коронарен артериален риск при млади възрастни (CARDIA).

От 5 114 души, участвали в изследването, 395 са починали.

Процентът на смъртност сред индивидите от тази група ясно показва расови разлики, като приблизително 9% от чернокожите умират в ранна възраст в сравнение с 6% при белите. Има и разлики в причините за смъртта спрямо расата. Например, чернокожите са значително по-склонни да умрат от убийство, а белите мъже от СПИН. Най-честите причини за смърт във всички групи са сърдечно-съдовите заболявания и рак.

Има и забележими разлики в причините и възрастта, на която умираме спрямо образованието. Приблизително 13% от участниците със средно образование или по-ниско образование са починали в сравнение само с около 5% при завършилите университет.