Не искайте от себе си толкова много – това ще намали стреса и напрежението ви.

Ново изследване откри, че хора, които имат повече състрадание към самите себе си, изпитват по-малко стрес.

Състраданието към себе си се оказва освен това свързано и с 1) оптимизма, 2) усещането, че сте живи, 3) енергичност. 

частници в теста са били студенти първа година в университета.  Д-р Кати Гънел, водещата авторка на изследването, обяснява:

“Психологическият стрес, който е натрупан, може да бъде намален значително с изпитването на самосъстрадание, защото разширява психологическата нужда от автономия, компетентност и свръзаност, което от своя страна обогатява емоционалното ни и психическо състояние.”

Състраданието към себе си има три компонента:

1. Внимание към себе си – това е способността да бъдете внимателни и мили към себе си, вместо да сте извънредно критични.

2. Общочовечност – представлява разбиране към грешките, които всички правим, и към провалите, които изпитваме. Това ни помага да разберем, че нашият опит е всъщност част от един много по-голям общ за всички нас опит.

3. Съзнателност – поддържане на мислите и съденето в баланс.

Един от начините да се увеличи усещането за себесъстрадание и себесъчувствие е да се проведе писмено упражнение. Помислете за отрицателните си преживявания и ги напишете на един лист. Ключово е, докато ги записвате, да бъдете състрадателни към себе си.

Опитайте.

Източник: Psy Blog