Нека си признаем, животът е доста тежък. Взимаме ли правилните решения, обвързваме ли се с подходящия човек - това са въпроси, на които всеки сам се опитва да отговори, но в този случай учените от Харвард са се заели да преценят от какво всъщност се нуждаем, за да бъдем щастливи.

Този уникален проект започнал през 1938 г. и в неговите рамки били изследвани 268 студенти от мъжки пол. Проучването продължило през следващите 70 години, което е практически остатъка от техния живот.

Учените измерили различни физически и психични фактори като лични качества, коефициент на интелигентност и здраве.

Респективно те набрали и доста информация, която обобщили в интересни резултати. Сред тях бил и фактът, че най-важното за успеха на един мъж е не неговата интелигентност, а стабилността и топлината на връзката му.

"Капацитетът за интимни отношения е онова, което предрича просперитета във всички аспекти на мъжкия живот. Щастието е любов", казват учените.