1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) цивилизации, критерий, герой

Б) наместник, пакостник, местност

В) рождени, тленни, бетонни

Г) мощта, пустощта, свещта

2. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) сграда, сдание, здрач

Б) подценявам, изтребвам, развързвам

В) спартански, олимпияда, рецензентски

Г) племенник, посланник, свещеник

3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Най-малкият участник в представлението беше едва седемгодишен.

Б) На юбилейния концерт беше поканен световно известен музикант.

В) Единият от заподозрените се оказа безследно изчезнал.

Г) Обявиха свободно работно място за помощник-управител.

4. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Не случайно му отнеха правото да шофира.

Б) Той се показа в лоша светлина, нежелаейки да поеме отговорност.

В) Новите колеги се оказаха изключително арогантни.

Г) Старецът не довиждаше от възрастта.

5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) С основание ли наричат медийте четвъртата власт?

Б) Звучи като анегдот да се каже, че за глобалното затопляне е виновен само бизнесът.

В) Върху кожата ми се появи странно образувание.

Г) За да си добър в работата си, се изискват специялни умения и търпение.

6. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Всяка година кандидатстудентските изпити носят голямо вълнение.

Б) Великден е най-цветният христянски празник.

В) Трудно може да се вярва на метереолозите.

Г) В ноща е тъмно като в рог.

7. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Във военнопленическия лагер условията бяха тежки.

Б) На официалната вечеря присъстваха всички поканени.

В) Трябва да отида във фабриката, за да наблюдавам процеса на работа.

Г) Не трябва да се избързва с женитбата.

8. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Интервюто по Българското национално радио беше интересно.

Б) Сред любимите герои на децата е Пипи Дългото чорапче.

В) Ключов момент за оформяне на националното самосъзнание и самочувствие е Възрожденската епоха.

Г) Един от най-престижните у нас е Софийският университет.

9. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) Загадъчната девойка повече не се обади.

Б) Двама италиански треньори са изявили желание да водят отбора.

В) Тръгнахме си от хижата навреме е бързо се отдалечихме от нея.

Г) Уважение и благодарност заслужава пожарникарът, спасил от огъня двете невръстни деца.

10. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Деветка спатия ни спаси от загуба.

Б) Първият желязен мост е построен през ХVІІІ век.

В) Горящите пожари продължават вече няколко дни.

Г) Някога, много отдавна живели пещерняци.

Ще намерите отговорите на следващата страница: