Отговор:

Ако се вгледате внимателно, ще забележите, че сборът от числата реално са последните 1 или 2 цифри от резултата.

6 + 4 = 210

9 + 2 = 711

8 + 5 = 313

5 + 2 = 37

7+ 6 = 113

9 + 8 = 117

15 + 3 = 1218

Откъде обаче идва първото число (или първите две числа) от отговора?

Достатъчно е да извадим първите две числа от уравнението и готово.

6 - 4 = 2

9 - 2 = 7

8 - 5 = 3

5 - 2 = 3

7- 6 = 1

9 - 8 = 1

15 - 3 = 12

Време е да открием и кои са правилните числа на мястото на въпросителните. Как?

x + y = 123

x – y = 1              

x + y = 23

2x = 24

x = 12

y = 11

Т.е. 12 + 11 = 123.

Алтернативно решение

Това обаче далеч не е единственото решение. Можем да интерпретираме проблема и по друг начин. Със сбор от 3 и разлика от 12.

x + y = 123

x – y = 12

x+ y = 3

2x = 15

x = 7.5

y = -4.5

Тогава:

? + ? = 123

12 + 11 = 123

7.5 + -4.5 = 123

Източник: Mind Your Decisions