Ако…

6 + 4 = 210

9 + 2 = 711

8 + 5 = 313

5 + 2 = 37

7+ 6 = 113

9 + 8 = 117

15 + 3 = 1218

To…

? + ? = 123

Вероятно основното решение е ясно за всички. Но преди да бързате с отговора, помислете дали загадката не може да бъде решена и по друг, алтернативен начин.

Ще намерите отговора на следващата страница.