Кое е било първото: стресът или гнойната пъпка? Физическата реакция на стреса може да доведе до избиване на гнойни пъпки, което на свой ред може да бъде още по-стресиращо!

Клаудия Агире дава още една причина за необходимостта да контролираме стреса.

Налични са субтитри на български.