Мислите си, че математиката е несъвместима с любовта? Грешите!

Изследване с участието на 2000 души и проучващо трайността на взаимоотношенията, откри точната формула за продължителността на една любовна връзка.

Нужно е да направите следното изчисление, ако искате да разберете колко ще трае любовта:

L=8+.5У-.2P+.9Hm+.3Mf+G-.3g-.5(Sm-Sf)2+I+1.5C.

В случая „L" е предвидената продължителност на връзката в години. „Y" е броят години, в които се познавате, преди да започне връзката ви. „P" е общият брой на партньорите, които сте имали. „Hm" - важността, която мъжът придава на връзката. „Mf" - важността, която жената придава на връзката. „G" - важността, която двамата партньори отдават на хумора, събрани заедно. "g" - важността, която двамата партньори отдават на външния вид. "Sm" и "Sf" - важността, която мъжът и жената отдават на секса. "I" - оценката на партньорите за родителите им. "C" - важността на децата за двамата партньори.

Лесно е, нали?

Всяка една от променливите се оценява по скала от 1 до 5, като 1 е най-маловажното, а 5 е най-важното.

Ако сте умерени в отговорите си и давате средна оценка три на изброените променливи, връзката ви ще трае 22,1 години.