Ново изследване установи, че молекули, които участват в разграждането на канабиса в нашето тяло, и които са наречени ендоканабиноиди, имат потенциала да упражнят контрол и дори да предотвратят възникването на възпаление във вътрешностите. Засега резултатите са демонстрирани само при лабораторни мишки, но очакванията са, че същият или поне много близък аналогичен ефект ендоканабиноидите може да имат и при хората.

Възпаленията на вътрешностите са широк спектър от заболявания, като между тях попадат болестта на Крон, язвеният колит и други. При тях собствената имунна система на организма атакува по погрешка повърхността на вътрешностите. Ендоканабиноидите са много сходни с канабиноидните молекули, които се намират в канабиса и затова последните могат да участват в организма като техни заместители, ако има изразен дефицит. Те може да се “закачат” за рецепторите, които отговарят за тях, и които се намират навсякъде из организма: в мозъка, вътрешните органи, съединителните тъкани, жлезите и имунните клетки. “Ние се надяваме, че резултатите от нашето изследване ще успеят да доведат до разработването на медикаментозно лечение на редица възпалителни проблеми в организма”, коментира Бет МакКормик, микробиолог от университета в Масачусетс.

Science Alert