Разбирането ни за реалността може да е доста субективно. Нашите възприятия, култура и знания оформят начина, по който гледаме на света. А ако си мислите, че науката винаги може да ви предостави една обективна реалност, грешите.

Физици най-накрая успява да тестват мисловен експеримент, предложен за първи път през 1961 г. от носителя на Нобелова награда Юджийн Уигнър. Експериментът е известен като „Приятелят на Уигнър“ и протича сравнително просто. Всичко започва с квантова система, която разполага с две състояния в суперпозиция. Това означава, че докато не ги измерите, и двете състояния съществуват едновременно. За този конкретен пример поляризацията на един фотон (оста, върху която се върти) е едновременно и хоризонтална, и вертикална.

Виж още: Учени „обърнаха посоката на времето“ в квантов компютър

Приятелят на Уигнър се намира в лабораторията и извършва експеримента. Щом направи изчисленията, системата се срива и фотонът ще бъде фиксиран в едно от тези две състояния. За Уигнър обаче, който се намира извън лабораторията и не е запознат с резултатите от изчисленията, квантовата система (важно – а това включва и самата лаборатория) все още е в суперпозиция. Въпреки противоречивите резултати, и двата варианта са верни. (Всичко това наподобява Котката на Шродьингер – мисловен експеримент, който също се отнася до суперпозиция). Така излиза, че две обективни реалности – на Уигнър и на неговия приятел, съществуват едновременно. А това е проблем.