Коремните електрогенератори на човека

20 септември 2018 г., 17:10
288

Shutterstock

Ново изследване установи, че бактерии, които живеят дълбоко в нашите вътрешности, са способни да произвеждат електричество. Учените са открили и какъв точно е механизма, по който тези едноклетъчни организми правят това, а именно, като разграждат захари, в рамките на техните метаболитни процеси. Откритието може не само да ни помогне да разберем по-добре нашата собствена храносмилателна система, но и може да ни помогне, за да разработваме живи бактерии, които може да използват други като източник на енергия.

Физическият процес, който е използвала бактерията Enterococcus faecalis, представлява външно-клетъчен електронен транспорт, при който се обменят електрони навън към външната за клетката среда, и навътре, от нея към клетката. Донякъде процесът наподобява набавянето на енергия чрез дишането на въздух и кислород.

Science Alert

Ключови думи:
Коментари