Известният напоследък индекс маса-тегло предизвиква спорове, като в една от позициите дори се твърди, че е здравословно да сте с наднормено тегло, ако е в нормални граници. При индексът теглото на човека се разделя на височината му в метри на квадрат, като идеята е да се апрокисмира дали теглото ви е нормално за вашата височина. Системата, разбира се, има недостатъци, но е универсално приета. При индекс до 18.5 се приема, че сте под нормата за вашата височина. При индекс между 18.5 и 24.9 се приема, че сте здрави. При индекс между 25 и 29.9 това означава, че сте в зоната на наднорменото тегло, а когато индексът е между 30 и 39.9 това означава, че сте твърде затлъстяли.

Ново изследване обаче е установило, че хората, които са в зоната на здравословния индекс, съвсем не е задължително да бъдат здрави като функция от теглото си. Възможно е теглото им да е било снижено от болестни фактори като начални етапи на някаква болест или вредни навици като пушенето. “Един от водещите аргументи е, че лошото здраве може да доведе до загуба на тегло”, обяснява Ник Файнър от Унивърсити колидж в Лондон. Затова индексът не бива да се приема като автоматически и универсално валиден показател за здравословно тегло.

Science Alert