Едно-единствено число не описва точно мисловните способности на даден човек.

Идеята, че интелигентността може да се улови с едно число, е много подвеждаща, смятат много психолози и хиляди от тях използваха 12 различни когнитивни тестове за да оценят интелигентността в скорошно изследване.

Тестовете са се фокусирали върху разсъждаването, вниманието, планирането, стила на живот и средата на участниците.

Според учените има поне три ключови компонента на интелигентността:

  • Краткосрочна памет
  • Разсъждение
  • Говорни способности

Мозъчни сканирания показаха, че различните компоненти са свързани с различни области в мозъка.

Учените също са намерили и фактори, които повлияват и фактори, които не влияят на интелигентността.