“Редовното трениране на мозъка не подобри когнитивните способности на участниците, но възрастта има сериозен негативен ефект върху паметта и способностите за разсъждение,” обяснява професор Оуен, един от авторите на изследването.

“Изненадващо, тези от участниците, които редовно играят на компютърни игри се представиха значително по-добре на тестовете за разсъждние и краткросрочна памет.”

“Пушачите се представиха зле на тестовете за краткосрочна памет и говорни фактори, докато хората, които страдат често от тревожност, се представяха зле на тестовете за краткосрочна памет,” добавя Оуен.

Една от критиките към коефициента за интелигентност (КИ) е, че не отчита културните разлики. 

Източник: Psy Blog