Често се водят спорове, кое е по-вредно за вашето здраве: да пушите трева или да пиете алкохол? Споровете са сложни, но днес науката решава въпроса еднозначно с чисто научен и определено впечатляващ аргумент. Имайте, разбира се, предвид, че за изходния резултат на уравнението играят роля поне десетина други фактора, като например как субстанциите увреждат мозъка, сърцето и поведението ви, и колко е вероятно да развието зависимост.

Сравнението може да изглежда малко нечестно, защото ефектите от алкохола се изучават от десетилетия, докато ефектите от канабиса от много по-скоро. Но ето един критерий, който дори и да не приемете, говори сам по себе си. Алкохолът води до смъртен изход в сериозен брой случаи. Така например, според официалната статистика само в САЩ за 2014 година алкохолът е причинил смъртта на 30 722 американци. Докато от пушене на трева не е бил регистриран нито един смъртен случай.

Science Alert