На 12 август китайски изследователи разбиха рекорда за най-силно стабилно магнитно поле, създавано някога. В лабораторията SHMFF (Steady High Magnetic Field Facility) в Хъфей те успяха да създадат поле с 45,22 Т (Тесла) – т.е. 780 000 пъти по-силно от земното магнитно поле на 50 градуса северно или южно от екватора.

Постижението разбива предишния рекорд от 45 Т, поставен през 1999 г. от Националната лаборатория за силно магнитно поле (MagLab) във Флорида.

Магнитът в SHMFF, както впрочем и този в MagLab, е хибриден. Външната му обвивка представлява суперпроводников магнит. Суперпроводникът е материал (обикновено работещ при изключително ниски температури), през който електричеството преминава без каквото и да било съпротивление. Той може да провежда по-големи електрически потоци, което от своя страна може да образува по-интензивни магнитни полета. Разбира се, съществуват ограничения по отношение на силата им.

За да се постигне баланс (и да се увеличи допълнително мощта), учените поставят във вътрешността магнит на Битер. Този вид електромагнит е създаден от метални плочи и изолиращи ограничители в спираловидна конфигурация. Те могат да образуват изключително силни магнитни полета – рекордът при стайна температура за най-силно непрекъснато поле е 37,5 Т (постигнат през 2014 г. в Нидерландия). Проблемът е, че те изискват големи потоци от ток и отделят много топлина. Ето защо учените комбинират двата вида магнити – суперпроводниковия и този на Битер.

„За да постигнем по-високо магнитно поле, ние подобрихме структурата на магнита и разработихме нови материали“, казва проф. Куан Гуангли, директор на Лабораторията за силно магнитно поле към Институтите за физични науки в Хъфей, Китайската академия на науките (където SHMFF се намира). „Производствените процеси на дисковете на Битер също бяха оптимизирани.“

Изучаването на тези екстремни магнитни полета е и вълнуващо, и полезно – те могат да ни позволят да разберем по-добре магнитните технологии, които оказват влияние върху най-различни сфери.

Източник: IFLScience