Светлини, тунели и спокойствие. За малцината, които са били на прага на клиничната смърт, процесът на умиране често се придружава от усещания и картини на мир и спокойствие, ярки светлини и чувство за разделеност от тялото.

Скорошно изследване за природата и редът на преживяване на тези мистериозни събития откри нови и интересни закономерности. Така например оказва се, че не всички хора изживяват ключовите моменти от т.н. Близки-до смъртта-преживявания (или NDE – Near death experiences) в една и съща последователност. Това може да помогне да се раздели сложното взаимоотношение между неврологията и културните теории за последните моменти от живота на човека. 

80% от всички, които са били изследвани, са споделили, че са изпитали усещане за мир и спокойствие, 69% са видяли ярка светлина и 64% са срещнали друг човек. Само 5% са имали т.н. “превъртане на мисли” и само 4% са споделили, че са имали предсказващи видения. Редът на преживяванията е бил разпределен по следния начин: 22% от участниците са имали преживяване извън тялото, последвано от тунел, после от поява на ярка светлина и накрая – усещане за мир и спокойствие.

“Това говори, че близките до смъртта преживявания може би се отключват редовно от усещане за отделяне от физическото тяло и свършват, когато настъпи завръщане в тялото”, обяснява Шарлът Маршъл, от университета в Лиеж. 

Science Alert