1. В

2. А

3. А

4. Б

5. В

6. Б

7. А

8. В

9. Б

10. А

11. В

12. В

13. В

14. А

По материали от Държавния зрелостен изпит по БЕЛ за 12.клас