1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) гъсталак, фармацевт, пейзажист

Б) безскрупулен, непишещ, младостта 

В) усмивам, бодър, овладявам

Г) сценарий, детайл, полилей 

2. В кой ред всички думи са написани правилно? 

А) подскок, подкова, поддръжка

Б) конна, съкровенна, ранна

В) поизмеря, поисуша, поизчерпя

Г) расходка, растеж, разхубавея

 3. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Добронамереноста (А) и създаването (Б) на доверие са задължителни (В) в изграждането на успешни съпружески (Г) взаимоотношения.

 4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Най-малкият участник в състезанието беше едва осемгодишен. 

Б) На юбилейния концерт беше поканен световно известен певец.

В) Единият от заподозрените вече се водеше безследно изчезнал.

Г) Обявиха свободно работно място за касиер-домакин. 

 5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Не напразно му отнеха правото да шофира.

Б)  Той пропиля възможността, нежелаейки да поеме отговорност.

В)  Новите ученици се оказаха изключително невъзпитани.

Г)  Не довиждам от известно време и това ме притеснява. 

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Учителят (А), който (Б) учениците посочиха за фаворит, получи над десет букета (В) от своите (Г) възпитаници. 

7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Няколко ученика поискаха промяна в правилата на играта.

Б) Надяваме се да открием колко предмета са били откраднати.

В) Отидохме с няколко приятели на малка екскурзия.

Г) Той връчи отличията и на двата отбора.

 8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Двамата представителя на училищното настоятелство не взеха думата.

Б) Поръчах дузина стола, за да има за всички посетители.

В) Организираха специално посрещане на завърналите се четирима войници.

Г) Не беше ясно колко камиони бяха минали на годишен технически преглед.

 9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Слязоха долу, минаха през гората, която още не беше се раззеленила, и излязоха на пътя, чийто край не се виждаше в мрака.

Б) Големият бариерен риф, който е най-голямата, коралова система в света, е обявен за едно от седемте природни чудеса на планетата.

В) Той не се изказа положително за младежа само защото в сърцето му се таеше люта ревност и го гризеше дълбока завист.

Г) Шибил, страшният хайдутин, когото заптиета и кърсердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. 

10. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Можех да изкатеря скалата, въпреки че никой не искаше от мен подобни геройства.

Б) Отидох при директора и си признах всичко макар че ме беше страх от решението му. 

В)  Макар че знаеше че трябва да дойде по-рано, той закъсня с повече от два часа.

Г)  Да взема всичките си семестриални изпити беше моя основна житейска цел. 

 11. В кой ред отношението между двойката думи е различно от отношението в другите двойки?

А) нощ – тъмнина

Б) ден – светлина

В) лято – море

Г) зима – студ 

12. В кой ред изразите НЕ са синоними?

А) бял ден – щастлив живот

Б) куха глава – глупав човек

В) канцеларски плъх – опитна мишка

Г) лебедова песен – последна изява 

13. В кой ред фразеологичното словосъчетание е различно по смисъл от останалите?

А) водя хорото

Б) свиря първа цигулка

В) слагам си главата в торбата

Г) командвам парада 

14. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са синоними?

А) гледам през розови очила – гледам през черни очила

Б) любимец на боговете – галеник на съдбата

В) между два огъня – между Сцила и Харибда

Г) показвам си зъбите – показвам си ноктите

Ще намерите отговорите на следващата страница