Сух лед е популярното име на твърдото агрегатно състояние на въглеродния диоксид, който обикновено се използва като временен охладител. Можете да го използвате и за да си направите един ефектен балон; необходими са ви само балон, контейнер и парче сух лед. С ръкавица на ръка поставете парчето в балона и го завържете добре. Почакайте известно време и пред очите ви балона ще се надуе съвсем само. Ако използвате прозрачен балон, ще може да видите вътре и парченцето сух лед.