Ново изследване върху ефектите от консумацията на кафе установи, че най-често използваната напитка в света действа на метаболизма ни в много по-голяма дълбочина, отколкото се смяташе досега. Резултатите от изследването показват силните ефекти, която консумацията на кафе има върху няколко важни системи на организма, което обогатява картината за потенциалните рискове и рискове от кафето. Учените са изследвали 47 консуматори на кафе и са ги помолили да спрат консумацията за 30 дена, след което са ги помолили да започнат да пият по 4 чаши кафе в продължение на 30 дни. А след това са удвоили дозата до 8 чаши кафе на ден.

Резултатите са показали, че цели 115 метаболита са били засегнати от приема на кафе. От тях 82 са били известни на науката и те могат да бъдат свързани с 33 метаболитни пътища, част от които разкриват напълно нови ефекти. Всички те не са били изследвани и особено в необходимите детайли, но екипът твърди, че определено трябва да им се обърне внимание в бъдеще. Така например, поемането на 8 чаши кафе на ден има сериозния ефект да предизвика спадане на невротрансмитерите, мимикрирани от канабиса. Или, с други думи, докато канабисът усилва канабиноидната система на организма, нещо в кафето сваля невротрансмитерите на организма и го кара да превключи на по-ниска “предавка”.

Science Alert