Въпреки големите очаквания в последните години преливането на кръв от млади донори на пациенти с деменция не е оправдало надеждите, които му се възлагаха от някои медици.

Противоречивият опит с хора, който започна през 2014 година, приключи. Оказа се, че младата кръв на здрави донори не е променила когнитивното състояние на болните от болестта на Алцхаймер. Може и да звучи като опит, изваден от филм на ужасите или поне като от последния филм за Лудия Макс, но предварителните експерименти с мишки бяха показали обещаващи резултати при третирането на деменция и дори други заболявания на когнитивната система. Тестът е преливал кръв на 18 пациенти на възраст между 54 и 86 години с лека до умерена форма на Алцхаймер. Кръвта е била дарена от здрави донори на възраст между 18 и 30 години. Единственото подобрение при пациентите е било при изпълнението на ежедневните задачи, като готвене и пътуване.

Science Alert