Фотосинтезата е един от естествените механизми, които превръщат слънчевата светлина в енергия, но повечето учени смятат, че той е остарял и отстъпва на съвременните технологии.

В Харвард обаче мислят другояче – екип изследователи са разработили подобна на естествени листа система, която е по-ефективна в превръщането на светлина в енергия от растенията и дърветата.

В основата на новата технология е щам бактерии Ralstonia eutropha, система за разделяне на водните атоми и двойка електроди. Когато пуснете електричество през тази отчасти биологична система, електродите превръщат водата във водород, който може да бъде използван на свой ред за гориво.

Системата е с ефективност само 10%, но е по-добра от 8-те процента, които природата постига с всичката флора по планетата.

Голямото предизвикателство е липсата на практически тестове в реални условия. Изследователите отбелязват, че тепърва трябва да свържат системата с фотоволтаични клетки – елементите, които ще дадат електричество към електродите.

Друг проблем е неустойчивостта на биологичната компонента – тази система ще работи добре в умерен климат, но екстремни температури биха убили бактериите. Въпреки това, учените доказват, че могат да се справят по-добре от природата, което си е постижение.