Когато се сетите за Архимед и израза "Еврика!", вероятно си представяте човек във вана, нали?

Според една от легендите, написани от Плутарх и Витрувий, Архимед е тичал гол по улиците и е крещял с цяло гърло „Еврика!“, след като е открил във ваната си Закона на Архимед. 

Така ли е наистина? Видео в YouTube канала TED-Ed ни запознава с истинската история зад израза „Еврика!“. 

Налични са субтитри на български.