Високо-интензивната интервална тренировка (ВИИТ), при която много кратки периоди на натоварване се редуват с периоди на почивка, се оказва най-добрия избор, когато се търси начин да се преборят клетъчните значи на остаряването, според ново изследване. 

ВИИТ е показала по-добри резултати от тренировките с тежести и е усилила митохондриалната активност на клетките – химическите реакции, които освобождават енергия и подхранват растежа на клетките.  Обикновено тази активност намалява с възрастта, но ВИИТ е демонстрирала способност в някои случаи дори да я усили, а не само да я забави.

Това може да ни помогне да разберем повече за това как да ограничим ефектите на болести, като диабет, при остаряващи хора, дори и вероятно да не може да ни помогне да живеем вечно.

Въпреки, че изследването е проучило данни от само 72 участници-доброволци екипът твърди, че резултатите са достатъчно впечатляващи за да имат практическа значимост. 

Източник: Science Alert