Навън вали като из ведро, а вие нямате чадър. Интуицията и здравият разум ви карат да се затичате, но дали науката не е на друго мнение? Minute Physics обяснява:

Ако стоите на едно място, прекарвате повече време под дъжда. Ако тичате, се сблъсквате с повече дъждовни капки.

Ако още не сте съвсем подгизнали и не скачате в локвите, отговорът е лесен. Когато избягвате от една падаща водна капка, веднага попадате под следваща. Така че количеството дъжд, което пада върху вас не се променя, независимо колко бързо се движите. Ако не се движете, всичко се изчерпва с дъжда, който пада отгоре. Но ако се движите, се сблъсквате с водни капки и отстрани, което ви прави по-мокри. Затова във всяка дадена секунда оставате най-сухи, ако стоите на едно място. И колкото по-бързо се движете, толкова по-мокри ставате.

Но ако се опитвате да стигнете от точка А до точка Б, стоенето на едно място няма да свърши работа. По пътя от точка А към точка Б количеството дъжд, който ще посрещнете отстрани, няма нищо общо с това колко бързо се движите, така както снегоринът ще изчисти едно и също количество сняг от дадена отсечка, независимо от скоростта.

Стана ясно, че за даден период от време количеството дъжд, което пада върху нас, не се променя, независимо колко бързо се движим; и за дадено разстояние ще посрещнем едно и също количество дъжд отстрани. Така че общото измокряне ще се равнява на мокренето за секунда от падащия отгоре дъжд, умножено по времето, прекарано под дъжда, плюс измокрянето за метър от страничните капки, умножено по толкова метра, колкото сте изминали.

Затова, за да останете максимално сухи, докато стигнете от една точка до друга, трябва да сведете до минимум количеството вода, което се изсипва върху вас отгоре, с други думи: да се измъкнете от дъжда, колкото се може по-бързо.

Видеото е със субтитри на български език.