Водата е една от основните субстанции на Земята, и представлява около 60% от човешкото тяло, но отново се оказва, че е по-странна, отколкото можем да си представим.

Учени са изследвали физическите свойства на водата и са открили, че когато е нагрята между 40 и 60 градуса по Целзий достига гранична температруа, след която започва да превключва между две различни състояние на течността.

По много начини водата е много различна от всички други субстанции на Земята.

С изключение на Живака водата има най-високото повърхностно напрежение от всички течности. Тя е единствената субстанция, при която твърдото й състояние може да плува върху течното й състояние и за разлика от всички други субстанции водата се разширява, когато замръзва.

При новите “превключвани” състояния водата демонстрира много нови свойства.  Екипът на Лора Маестро от Университета в Оксфорд е направила наблюдения на следните свойства на водата при граничната температура: термопроводимост, индекс на отражение, електрическа проводимост, повърхностно напрежение и диелектрическа константа.