На Земята, когато една течност закипи, тя се изпарява и се превръща в пара, докато не се охлади достатъчно и не кондензира отново. Но астронавтите от Международната Космическа Станция установиха, че в условията на микрогравитация с случва нещо съвсем друго.

Те откриха, че парата кондензира в течност, дори когато температурата е 160 градуса по Келвин над нормалната й точка на кипене – нов феномен, който е изненадал сериозно учените.

Предишни тестове вече показаха, че микрогравитацията има странни ефекти върху кипящите течности. На Земята процес, известен като конвекция изграе ключова роля в разпределянето на топлината – гравитацията кара по-студените части да потъват докато по-топлите части да се издигат и това разпределя топлината вътре в течността.

Оказва се, че в условията на микрогравитация, като тези на Международната Космическа Станция, това не се случва. Разбирането на точните причини ще обогати разбирането ни за физическите закони и определено ще бъде от голяма важност за развитието на космическите технологии и особено охлаждането в условията на микрогравитация. 

Източник: Science Alert