Някога чували ли сте гениалният Алберт Айнщайн да говори?

Това е напълно възможно, благодарение на добрите практики на архивиране на живота на великите учени и факта, че днес имаме достъп до мрежата.

През лятото на 1941 г. световноизвестният учен изнася реч пред колеги във Великобритания. В нея той прочита есето си „Общият език на науката” пред Британската асоциация за научно развитие. До ден днешен се пази запис на речта му, което е истински изумително. 

В есето си Айнщайн коментира въпроса има ли човешко мислене без използването на език, не чрез думи, а чрез концепции и комбинации от образи. „Не се ли е мъчил всеки от нас да се сети за думата, докато връзката между нещата в главата му вече я е имало?, пита Айнщайн.

„Свръхестественият характер на научните концепции и научният език са заложени от най-добрите умове във всички държави и всички времена. Отделно, и все пак при условия на сътрудничество по отношение на крайния ефект, концепциите и езикът създават духовните инструменти на техническите революции, които промениха живота на човечеството през последните векове. Тяхната система служеше като гид в блуждаещия хаос на възприятията. Така се научихме да прихващаме общите истини от конкретни наблюдения”, казва той.

Във финалната част на есето си Айнщайн посочва, че науката е само средството, не и крайната цел. 

Чуйте го.